Empo Major 451

Empo Major 451

Rok výroby/ Production: 1946

Elektronky/ Tubes: ECH4 (ECH3), ECH4, EBL1, EM4, AZ11 (AZ1)

Rozměry/ Size: 560 x 325 x 230 mm

Popis: Šestiobvodový superhet (KV1, KV2, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, elektronkový indikátor vyladění (magické oko), spořič proudu přepínáním odboček anodového vinutí transformátoru . Dřevěná skříň, skleněná stupnice. Poslední přijímač firmy Empo, vyráběl se i po znárodnění továrny.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW1, SW2, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker, tube tuning indicator, power spare switch. Wooden cabinet, glass scale, metal lines. Last Empo receiver, production continued after nationalizing the company.