Tesla NC500

Rok výroby/ Production: 1986/90

Popis: Stereofonní přístroj vyšší třídy. Na tuhém nosném soklu je upevněna přenoska, pružně zavěšený synchronní motor a talíř. Základní otáčky talíře (33 ot. /min.) lze ručně přeřadit na 45 ot/min po sejmutí talíře. Trubková přenoska s magnetodynamickou vložkou je vybavena ručně ovládaným zvedáčkem, antiskatingem a protizávažím.


Description: Stereo Hi-Fi gramochassis in wooden cabinet, 33, 45 rpm, magnetodynamic pick-up, simple control.