<HTML> <HEAD> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <meta name="GENERATOR" content="Golden HTML Editor 2.0 CZECH"> <TITLE>Tesla 4324A "Irena"</TITLE> </HEAD> <BODY BGCOLOR=#FFFFFF> <IMG SRC="ts4324.jpg" ALT="4324A Irena, foto Jan Bauer" BORDER=0 VSPACE=0 HSPACE=5 HEIGHT=334 WIDTH=400 ALIGN=LEFT> <H3>Tesla 4324A "Irena"</H3> <P> <font color="#993300">Rok vroby/ Production:</font> 1971 <P> <font color="#993300">Elektronky/ Tubes:</font> 6K13, 638, 65, 6$4, 614, 6$1, 2x C206A, TX4-1, 643E, 6X2, 6N1, 636C, 620, 1&21, 59K2 <p> <font color="#993300">Polovodi e/ Semiconductors:</font> AF239, 2x AF139, 2x T-313A, M40, KT315, 3x 2, 2x 2E, 813, 226, 20, 8x K1055 <p><br clear=all> <a href="http://www.radiojournal.cz/schemata/4324a.pdf"><IMG SRC="navudrzba.jpg" ALT="Servisn dokumentace. Service manual." BORDER=0 VSPACE=5 HSPACE=5 HEIGHT=150 WIDTH=106 ALIGN=LEFT></a> <p> <font color="#993300">Popis:</font> Ptipsmov televizn pYijma  - superhet s mezinosnm zpracovnm zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz). Plynul ladn v rozsahu vaech televiznch psem, aest mechanickch pYedvoleb ovldanch tla tky (KTJ92-T), ovldn hlasitosti, vaek, hloubek, jasu a kontrastu oto nmi potenciometry shora na zadn stn pYstroje. Obrazovka o hlopY ce 59 cm. Vstup pro nahrvn zvuku na magnetofon, sluchtka, reproduktor, konektor pro pYipojen pYijma e druhho zvukovho doprovodu a dlkovho ovldn jasu a hlasitosti. Dva odpojiteln ovln reproduktory 160 x 100 mm. Napjen ze stYdav st o naptch 110, 127, 220 a 237V/170W pYes seov transformtor s paralelnm ~havenm elektronek a dvma Graetzovmi usmrHova i pro zskn anodovho napt. <p> DYevn skYH, plechov zadn stna. <P> PYijma  je v podstat upraven sovtsk Rubn 106/107, vybaven plynule laditelnm jugoslvskm tunerem KTJ92-T. Z toho vyplv odlianost konstrukce od b~nch tuzemskch televizoro, zejmna napjen pYes seov transformtor, elektronky s paralelnm ~havenm 6,3V, atypick zapojen snmkovho osciltoru s tyratronem a stabilizac napjen doutnavkami. <P> <HR WIDTH=100% SIZE=2 COLOR=blue> <font color="#993300">Description:</font> VHF/UHF TV receiver powered from AC net 110, 127, 220, 237V/50Hz. Antiimplosive 59 cm picture tube, 6 program tune buttons, tape recorder sound output, printed circuit board. Wooden cabinet, plastic mask, metal back cover. </BODY></HTML>