Tesla 525A "Kvarteto"

Rok výroby/ Production: 1958/59 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, ECH81, 6F31, 6B32, 6BC32, PL82, EM80, B250C100

Cena / Price (1961): 1100,- Kčs

Popis: Šestiobvodový (KV1, KV2, SV1, SV2, DV), osmiobvodový (VKV) superhet s napájením ze střídavé sítě. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, elektronkový indikátor vyladění, feritová anténa. Oválný reproduktor 200 x 150 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň, mosazné terče na knoflících. První čs. přijímač s rozsahem VKV. Chassis přijímače bylo použito v gramorádiu Supraphon LE61.

Kvarteto je hudební soubor, který tvoří čtyři hráči na smyčcové nástroje. Obvyklé obsazení tradičního smyčcového kvarteta je 1. a 2. housle, viola a violoncello. „Otcem“ tohoto žánru je rakouský skladatel období klasicismu Joseph Haydn.


Description: 6 circuit AM (SW1, SW2, MW1, MW2, LW), 8 circuit FM superheterodyne powered from AC net 120-220V/50Hz. Oval speaker 200 x 150 mm, keyboard waveband switch, tube tuning indicator, glass scale, wooden cabinet. Chassis was used also in Supraphon LE61 gramocombination.