Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla Sonet B3 - ANP212

Rok výroby/ Production: 1963 - 1966 (Tesla Přelouč, n.p.)

Elektronky/ Tubes: 2x 105NU70, ECC83, ECC82, ECL82, EM84, EZ80

Rozměry/ size: 360 x 280 x 196 mm, hmotnost/ weight: 11,5 kg

Cena / Price (1965): 3400,- Kčs


Popis: Stolní čtyřstopý dvourychlostní monofonní cívkový magnetofon s napájením ze střídavé sítě. Rychlost 4,76 a 9,53 cm/sec, kmitočtový rozsah 50 - 14000Hz při 9,53 cm. Cívky do průměru 15 cm, ovládání funkcí šoupátky (čs. patent), tlačítko nahrávání a pausy, třímístné počitadlo, elektronkový indikátor úrovně záznamu, směšovač dvou signálů při záznamu. Možnost připojení odposlechového zesilovače AZZ941. Skříň dřevěná s kovovým rámem, potažená umělým plátnem, hliníkový lakovaný panel, mřížky, spodní a transportní kryt z plastu v různých barvách. Výřez v panelu pro indikátor EM84 existuje ve dvou velikostech.


Description: Mono tape recorder with 4 tracks, 2 speed (4,76 - 9,53 cm/s), frequency characteristic 50-14000Hz (9,53 cm/s). Counter, mixer for 2 channels, available for stereo play with adapter AZZ941. Wooden cabinet covered by plastic skin, metal panel, covers and buttons from plastic.