Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla B54 - ANP230A

Rok výroby/ Production: 1971-73 (Tesla Přelouč, n.p.)

Polovodiče/ Semiconductors: KC509, 3x KC508, 106NU70, GC512K, GC511K, GC521K, 2x GA203, 2x KY701

Rozměry/ size: 340 x 285 x 130 mm, hmotnost/ weight: 6,5 kg


Popis: Stolní čtyřstopý dvourychlostní monofonní cívkový magnetofon s napájením ze střídavé sítě. Rychlost 4,76; 9,53 cm, kmitočtový rozsah 50-15000Hz při 9,53 cm/sec. Cívky o prům. 18 cm, vestavěný reproduktor, čtyřmístné počitadlo. Jednopákové ovládání posuvu a převijení v obou směrech, jednoduchá mechanická i elektrická konstrukce. Přístroj vychází z původní konstrukce B5, má upraveny některé díly, které byly u B5 poruchové. Místo ohebného držadla u typu B5 má B54 držadlo pevné, sklápěcí a stojí na vyšších nožičkách. Plastová skříň i kryty.


Description: Mono tape recorder with 4 tracks, 2 speed (4,76; 9,53 cm/s), for 120/220V AC. Frequency characteristic 50-15000Hz. Counter, record level indicator. Plastic cabinet, covers and buttons.