Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla B588 - ANP236


Rok výroby/ Production: 1972-73 (Tesla Přelouč, n.p.)

Polovodiče/ Semiconductors: KC149, 7x KC148, GC512, GC511K, GC521K, 4x KY130/80 (KY701)

Rozměry/ size: 335 x 275 x 115 mm, hmotnost/ weight: 6 kg


Popis: Stolní čtyřstopý dvourychlostní monofonní cívkový magnetofon s napájením ze střídavé sítě. Rychlost 4,76; 9,53 cm, kmitočtový rozsah 50-14000Hz při 9,53 cm/sec. Ruční i automatické řízení záznamové úrovně, tónová clona, příposlech při nahrávání. Cívky o prům. 18 cm, vestavěný reproduktor, čtyřmístné počitadlo. Jednopákové ovládání posuvu a převijení v obou směrech, jednoduchá mechanická i elektrická konstrukce. Dřevěná skříň, plastový panel a spodní kryt, průhledné víko z plexiskla (může být i černé nebo šedé).


Description: Mono tape recorder with 4 tracks, 2 speed (4,76; 9,53 cm/s), for 120/220V AC. Frequency characteristic 50-14000Hz. Tape counter, record level indicator, manual/automatic record level control, tone control. Wooden cabinet, plastic covers and buttons. Simple mechanical and electrical construction.