Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla B700

Rok výroby/ Production: 1976 - 1980 (Tesla Přelouč, n.p.)

Polovodiče/ Semiconductors: 2x KC509, 3x KC148, GC512, GC510, KU611, KF520, MBA810A, 2x GA201, KA502, 2x KY130/80, 2x KY130/150, 2x KY702F

Rozměry/ Size: 460 x 310 x 160 mm, hmotnost/ weight: 10 kg


Popis: Stolní čtyřstopý dvourychlostní monofonní cívkový magnetofon s napájením ze střídavé sítě. Rychlost 4,75; 9,5 cm/s, kmitočtový rozsah 50-15000Hz při 9cm/sec. Ruční i automatické řízení záznamové úrovně, cívky o prům. 18 cm, čtyřmístné počitadlo, vypínání na konci pásku, provoz ve svislé i vodorovné poloze, vestavěný reproduktor. Poslední monofonní cívkový magnetofon vyráběný v ČSSR.


Description: Mono tape recorder with 4 tracks, 2 speed (4,75-9,5 cm/s), frequency characteristic 50-15000Hz (9,5 cm/s). Counter, manual/automatic record level control, volume, bass, treble control, autostop contact for metal stop tape, plastic cabinet and covers, horizontal and vertical stand available. Last mono tape recorder, produced in Czechoslovakia, next recorders were only in stereo.