Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla B730


Rok výroby/ Production: 1983 - 1986 (Tesla Přelouč, n.p.)

Cena/ Price: 3770,- Kčs


Popis: Stolní čtyřstopý jednorychlostní stereofonní cívkový magnetofon s napájením ze střídavé sítě. Rychlost 9,53 cm, kmitočtový rozsah 50-15000Hz, ovládání basů a výšek otočnými potenciometry, hlasitost reprodukce a nahrávání tahovým potenciometry. Ruční řízení záznamové úrovně, ručkové indikátory vybuzení, LED dioda jako indikátor špiček společná pro oba kanály, cívky o prům. 18 cm, vypínání na konci pásku, provoz ve svislé i vodorovné poloze, vestavěný reproduktor společný pro oba kanály, připojený přes omezovací odpory. Průhledný kryt páskové drahy, transportní víko, výklopná rukojeť, ale chybí prostor pro uložení síťové šňůry. Elektronika magnetofonu byla převzata z modelu B101.


Description: Stereo tape recorder with 4 tracks, 1 speed (9,53 cm/s), frequency characteristic 50-15000Hz. Counter, manual record level control, volume, bass, treble control, autostop contact for metal stop tape, record/play indicators, LED diode for peaks check, horizontal and vertical stand available. Internal speaker connected to both channels using mixing resistors. Plastic cabinet, reel cover, transport cover, stand.