Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Corona Signal 2P

Rok výroby/ Production: 1947/48 (Corona - Miloš Jaňour, Praha)

Elektronky/ Tubes: ECH21 (EF22), EBL21, AZ11

Popis: Jednoobvodový dvouelektronkový přijímač s rozsahem KV, SV a dvěma odlaďovači místních vysílačů na SV rozsahu. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, umístěný na zadní stěně. Dřevěná skříň, skleněná stupnice, rákosový výplet přední stěny. V části série použitá elektronka EF22 místo ECH21, první výrobky měly zapojenou i triodu v ECH21.

Description: 1 circuit (SW, MW) linear receiver, powered from AC net. Dynamic speaker in back cover, wooden cabinet, glass scale.