Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Empo Admiral

Rok výroby/ Production: 1937/38

Elektronky/ Tubes: AK2, AF3, AB2, AF7, AD1, AZ1

Rozměry/ Size: 545 x 345 x 245 mm


Popis: Šestiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě. Elektromagnetický ručkový indikátor vyladění. Dynamický buzený reproduktor. Dřevěná skříň, kovové chromované lišty, skleněná stupnice se světelnou indikací zvoleného rozsahu a tónové clony.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excited speaker, electromagnetic tuning indicator. Wooden cabinet, glass scale, metal lines.