Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Empo Herold

Rok výroby/ Production: 1938/39

Elektronky/ Tubes: EK3, EF6, EBL1, AZ1

Rozměry/ Size: 495 x 277 x 225 mm


Popis: Pětiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, spořič proudu. Dřevěná skříň, skleněná stupnice, kovový znak firmy.

Description: 5 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker, power spare switch. Wooden cabinet, glass scale, metal emblem.