Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Empo Oktodyn 57

Rok výroby/ Production: 1935/36

Elektronky/ Tubes: AK2, AF3, AB2, AF7, AL1, AZ1

Rozměry/ Size: 390 x 400 x 260 mm


Popis: Sedmiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě. Elektromagnetický ručkový indikátor vyladění. Dynamický buzený reproduktor. Dřevěná skříň, skleněná stupnice za sklem.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excited speaker, electromagnetic tuning indicator. Wooden cabinet, glass scale covered by second glass.