Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Supraphon GE1


Rok výroby/ Production: 1952/53

Elektronky/ Tubes: UCH21, UBL21, UY1N.

Popis: Jednorychlostní gramochassis 78 otáček s trubkovým raménkem a vložkou PS16 s vestavěným elektronkovým zesilovačem typu 513921 v dřevěném kufříku, potaženém tapetou, s odklopným víkem. Regulátor hlasitosti a tónové clony.


Description: 78 rpm gramochassis with tube amplifier in wooden case, covered by printed paper.