Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Supraphon GE2


Rok výroby/ Production: 1954

Elektronky/ Tubes: UCH21, UBL21, UY1N

Popis: Třírychlostní gramochassis H13-50 s trubkovým raménkem a vložkami PS16 s vestavěným elektronkovým zesilovačem 513921 v dřevěném kufříku, potaženém tapetou, s odklopným víkem. Regulátor hlasitosti a tónové clony.


Description: 3 speed gramochassis (33, 45, 78 rpm) H13-50 with tube amplifier in wooden case, covered by printed paper.