Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Supraphon GE4


Rok výroby/ Production: 1954

Elektronky/ Tubes: 2x EF22, EBL21, AZ11


Popis: Třírychlostní gramochassis H12 s vestavěným elektronkovým zesilovačem AZG2 (BZ329) v dřevěném kufříku, potaženém tapetou, s odklopným víkem. Regulátor hlasitosti a tónové clony.


Description: 3 speed gramochassis H12 with tube amplifier in wooden case, covered by printed paper.