Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Supraphon GEC071


Rok výroby/ Production: 1971/77

Polovodiče/ Semiconductors: 4x KC148, 2x GC511K, 2x GC521K, 2x KY701R

Cena/ Price (1973) 1380,- Kčs


Popis: Třírychlostní gramochassis HC07 16, 33, 45 otáček, s vestavěným stereofonním tranzistorovým zesilovačem v koženkovém kufru s odnímatenými kryty, ve kterých jsou namontovány reproduktory. Regulátor hlasitosti, vyvážení, basů a výšek. Krystalová stereo vložka VK4302.


Description: 3 speed gramochassis HC07 - 16, 33, 45 rpm (new version only 33 and 45 rpm) with transistor stereo amplifier in cabinet from plastic skin. Speakers in covers. Stereo pick up VK4302.