Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Supraphon GK300

Rok výroby/ Production: 1962/64

Popis: Čtyřrychlostní gramochassis HC302 v papírovém kufru, potaženém koženkou s odnímateným víkem, bez zesilovače. Upravené raménko VK3 se stereofonní krystalovou vložkou VK311.


Description: 4 speed gramochassis HC302 in portable paper cabinet, covered by plastic skin. For connect to separate amplifier. Stereo crystal pick up VK311.