Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Supraphon GZ071


Rok výroby/ Production: 1973/77

Polovodiče/ Semiconductors: 2x KC148, GC511K, GC521K, 2x KY701R


Popis: Třírychlostní gramochassis HC07 s vestavěným monofonním tranzistorovým zesilovačem v dřevěném kufru, s odnímateným víkem, ve kterém je namontován reproduktor. Regulátor hlasitosti, basů a výšek. Hliníková maska potenciometrů. Plechový talíř, ručně ovládaný zvedáček, krystalová stereo vložka VK4302. V průběhu výroby byla u šasi odstraněna rychlost 16 a plechový talíř nahrazen plastovým s vysouvatelnou středovkou.


Description: 3 speed gramochassis HC07 with mono transistor amplifier in wooden cabinet. Stereo crystal pick up VK4302.