Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Supraphon GZ101


Rok výroby/ Production: 1970/71


Popis: Třírychlostní gramochassis HC10 s vestavěným monofonním tranzistorovým zesilovačem v dřevěném kufru, potaženém tapetou s odnímateným víkem, ve kterém je namontován reproduktor. Regulátor hlasitosti, basů a výšek. Plastová mřížka reproduktoru, hliníková maska potenciometrů. Krystalová stereo vložka VK4301.


Description: 3 speed gramochassis HC10 with mono transistor amplifier in wooden cabinet, covered by printed paper. Speaker plastic grid, aluminium mask line. Stereo crystal pick up VK4301.