Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Supraphon H03


Rok výroby/ Production: 1949/50

Popis: Jednorychlostní gramofonové chassis s rychlostí 78 otáček a krystalovou vložkou na výměnné jehly. Regulátor otáček motoru, regulátor hlasitosti. Výroba Gramofonové závody Praha-Žižkov. Na fotografich jsou dva použité typy motoru, Křižík GM a Supraphon ME1,


Description: 1 speed gramochassis (78 rpm) with crystal pick up for metal needles. Speed and volume control.