Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Supraphon HC46


Rok výroby/ Production: 1967/71

Popis: Čtyřrychlostní gramofonové chassis typu HC646, vyráběné pro Teslu Bratislava s motorkem MT6.02 (pouze pro 220V) a upravenou kabeláží přenosky pro monofonní snímací vložku VK641. Hranatý tvar, knoflík řazení v levém zadním rohu. Volba hrotu se provádí natáčením hlavičky přenosky.


Description: 4 speed gramochassis (16, 33, 45, 78 rpm) with mono crystal pick up VK641. Dedicated for mounting to radiograms in Tesla Bratislava.