Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Supraphon HC16

Rok výroby/ Production: 1983/89

Cena/ Price: 910,- Kčs


Popis: Dvourychlostní gramochassis (33, 45 otáček) s řemínkovým náhonem a pomaloběžným synchronním motorem SMR300. Koncové vypínání po dohrátí desky, tlumený zvedáček přenosky, ovládaný vypínací nebo spouštěcí páčkou, odnímatelná hlavička pro magnetodynamickou vložku s půlpalcovým uchycením. Napájení 220V/50Hz. Standardně se gramofon dodával s plechovou redukcí a krystalovou stereo vložkou VK4302.


Description: 2 speed gramochassis (33, 45 rpm), belt drive, for MM pick-up, standardly mounted reduction with stereo crystal pick up VK4302.