Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla HC42

Rok výroby/ Production: 1976/82

Popis: Stereofonní chassis třídy Hi-Fi s těžkým talířem. Rychlost 33, 45 ot., řemínkový náhon, zvedáček přenosky. Nastavení vyvážení ramínka, pružinový antiskating, tlačítkové přepínání rychlostí a vypínání přístroje, možnost vypnutí zvedání přenosky na konci desky pomocí páčky za přenoskou. Magnetodynamická vložka. Nemá koncové vypínání motoru, pouze zvedání přenosky.


Description: Stereo Hi-Fi gramochassis, 33, 45 rpm, belt drive, antiskating, MM pick-up. Output for amplifier.