Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Supraphon LE54


Rok výroby/ Production: 1955

Popis: Luxusní gramofonová skříň s vestavěným třírychlostním gramofonem H12, elektronkovým zesilovačem (EF22, EBL21, AZ11) a prostory pro gramodesky. Ovládání hlasitosti a tónové clony.


Description: Luxury console with 3 speed player H12 in wooden table cabinet, with tube amplifier (EF22, EBL21, AZ11). Volume and tone control.