Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla MC500

Rok výroby/ Production: 1988/89?


Popis: Stereofonní poloautomatické chassis třídy Hi-Fi ve dřevěném soklu s odklopným plexisklovým víkem. Rychlost 33, 45 ot., přímý náhon talíře, koncové vypínání pomocí optočlenu, jemná regulace otáček pomocí stroboskopu, motoricky ovládaná přenoska se samočinným nasazování na okraj desky a vrácením na stojánek. Nastavení vyvážení ramínka, antiskating, ovládání pomocí senzorů, přepínač průměrů desky. Magnetodynamická vložka, výstup signálu zakončený pětikolíkem.

Gramofonů se vyrobilo jen malé množství.


Description: Stereo Hi-Fi semiautomatic gramochassis, 33, 45 rpm, magnetodynamic pick-up, stroboscop speed control, direct drive, motor powered pick up. Output for amplifier.