Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla MC902

Rok výroby/ Production: 1987/88

Cena: 9980,- Kčs

Popis: Přehrávač kompaktních disků, vyrobený ve spolupráci s firmou Philips. 16 bitový převodník, čtyřnásobné převzorkování signálu, optický a analogový výstup. Možnost přehrávání datových CD, na displeji se objeví nápis "data" a signál je dostupný na datovém konektoru RCA. Čtyřmístný displej, zobrazení času nebo počtu skladeb, tlačítkové ovládání, přípojka na přijímač dálkového ovládání, motoricky ovládaná zásuvka na disk, laserový snímač poháněný lineárním motorem. Chassis a čelní panel z plastu, plechový kryt.


Description: CD player, based on the Philips model. 16 bit converter, fourfold oversapling, optical and analog output, CD ROM play available. Plastic cabinet, metal cover.