Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Supraphon NC140

Rok výroby/ Production: 1972/76

Cena/ Price (1973) 1800,- Kčs

Popis: Třírychlostní gramofonové chassis HC14 (16, 33, 45) v dřevěném soklu s odklápěcím plexisklovým krytem, bez zesilovače. Krystalová vložka VK4302.


Description: 3 speed gramochassis HC14 (16, 33, 45 rpm) with crystal pick up VK4302 in wooden cabinet with plexiglass cover. For connecting to separate amplifier.