Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla NC300

Rok výroby/ Production: 1985/88

Cena: 1600,- Kčs

Popis: Stereofonní chassis HC30 v plastovém soklu s odklopným plexisklovým víkem, bez zesilovače. Rychlost 33, 45 ot., řemínkový náhon, koncové vypínání a zvedáček přenosky. Magnetodynamická vložka, výstup signálu zakončený pětikolíkem.


Description: Stereo gramochassis HC30, 33, 45 rpm, magnetodynamic pick-up. For connecting to separate amplifier.