Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla NC500

Rok výroby/ Production: 1986/90

Cena/ Price: /font>1380,- Kčs


Popis: Stereofonní přístroj vyšší třídy, bez zesilovače. Na tuhém nosném soklu je upevněna přenoska, talíř a pružně zavěšený synchronní motor. Základní otáčky talíře (33 ot. /min.) lze ručně přeřadit na 45 ot/min po sejmutí talíře. Trubková přenoska s magnetodynamickou vložkou je vybavena ručně ovládaným zvedáčkem, antiskatingem a protizávažím. Bez koncového vypínání.


Description: Stereo Hi-Fi gramochassis in wooden cabinet, 33, 45 rpm, magnetodynamic pick-up, simple control. For connecting to separate amplifier.