Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla NC510


Rok výroby/ Production: 1990/92

Popis: Stereofonní přístroj vyšší třídy, bez zesilovače. Na tuhém nosném soklu je upevněna přenoska, pružně zavěšený synchronní motor a talíř. Mechanické přepínání otáček 33 a 45 ot. pomocí páčky. Trubková přenoska s magnetodynamickou vložkou je vybavena ručně ovládaným zvedáčkem, magnetickým antiskatingem a protizávažím. Fotoelektrické koncové vypínání a zvednutí přenosky po dohrání desky.


Description: Stereo Hi-Fi gramochassis in wooden cabinet, 33, 45 rpm, magnetodynamic pick-up. For connecting to separate amplifier.