Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Supraphon NC646

Rok výroby/ Production: 1965/71


Popis: Čtyřrychlostní gramochassis HC646 v dřevěném polokufru s plexisklovým víkem, bez zesilovače. Stereofonní vložka VK311.


Description: 4 speed gramochassis HC646 in wooden portable cabinet with plexiglass cover. For connecting to separate amplifier. Stereo cartridge VK311.