Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Supraphon S18

Rok výroby/ Production: 1958/60

Popis: Čtyřrychlostní gramochassis H21 ve stolní skříňce s odklopným víkem, bez zesilovače.


Description: 4 speed gramochassis H21 in wooden table cabinet. For connect to separate amplifier.