Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Supraphon SL8


Rok výroby/ Production: 1953/54

Popis: Luxusní gramofonová skříň s vestavěným třírychlostním gramofonem H13-50 a prostory pro gramodesky, bez zesilovače.


Description: Luxury console with 3 speed player H13-50 in wooden table cabinet. For connecting to separate amplifier.