Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Supraphon SL12


Rok výroby/ Production: 1957/58

Popis: Luxusní gramofonová skříň s vestavěným čtyřrychlostním gramofonem H21 a prostory pro gramodesky, bez zesilovače.


Description: Luxury console with 4 speed player H21 in wooden table cabinet. For connect to separate amplifier.