Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Telefunken "Hymnus U"

Rok výroby/Production: 1937/38

Elektronky/Tubes: CK1, 2x CF3, EM2, CBC1, 2x CL2, CY2, EUVII, U920


Popis: Devítiobvodový (KV, SV, DV) superhet s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě. Dvojčinný koncový zesilovač, dva mf zesilovače, elektronkový indikátor vyladění, fyziologická regulace hlasitosti, tónová clona, regulace šířky pásma. Dřevěná skříň, skleněná stupnice pozorovatelná ve sklopném zrcadle navrchu skříně, kovové lišty.

Description: Receiver with 9 circuits AM (SW, MW, LW), AC/DC power. Push-pull power amplifier, 2 IF amplifiers, physiological volume control, sound control, tube tuning indicator, Wooden cabinet, glass scale with open up mirror, metall ledges.