Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Ideal Radio IR318U

Rok výroby/ Production: 1938/39

Elektronky/ Tubes: VF7, VL4, VY1

Rozměry/ Size: 433 x 300 x 230 mm


Popis: Jednoobvodový přímozesilující přijímač (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě. Dynamický buzený reproduktor. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 1 circuit linear receiver (SW, MW, LW) powered from AC/DC net. Dynamic excite speaker. Wooden cabinet, glass scale.