Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Iron 312 Solid

Rok výroby/ Production: 1935/36

Elektronky/ Tubes:

  • 312: AF3, AF7, AL1, AZ1
  • 312U: CF3, CF7, CL2, CY1, C1 (C2)

  • Popis: Dvouobvodový přímozesilující přijímač (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé (312U i ze stejnosměrné) sítě. Dynamický buzený reproduktor, dřevěná skříň, skleněná stupnice.

    Description: 2 circuit linear receiver (SW, MW, LW) powered from AC (312U also from DC) net. Dynamic excite speaker, wooden cabinet, glass scale.