Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Iron Delta

Rok výroby/ Production: 1939/40

Elektronky/ Tubes:

  • Rudá serie/ Red tubes: ECH3, EF9, EF9, EBL1, EM4, AZ1
  • Harmonická serie/ Metal tubes: ECH11, EBF11, EF11, EL11, EM4, AZ1
  • Bateriová verze/ Battery version: KCH1, KF3, KBC1, KL5
  • Rozměry/ Size: 480 x 370 x 250 mm


    Popis: Sedmiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě (Delta B z baterií). Dynamický reproduktor, elektronkový indikátor vyladění. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

    Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net ("B" version from batteries). Dynamic speaker, tube tuning indicator. Wooden cabinet, glass scale.