Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Iron Penta

Rok výroby/ Production: 1942

Elektronky/ Tubes:

  • Penta: EF13, ECH11 (ECH4), EBF11 (EF11, EBC11), EF11, EL11 (EBL1), EM4, AZ11
  • Penta U: EF13, UCH11, UBF11, EF11, CL4, EM4, UY11 nebo EF13, ECH11, EBF11, EF11, CL4, EM4, CY1, C2

  • Popis: Sedmiobvodový superhet s vf předzesilovačem (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě (Penta U i ze stejnosměrné). Dynamický reproduktor, elektronkový indikátor vyladění. Dřevěná skříň, skleněná stupnice. Během výroby se měnilo osazení elektronek podle dostupnosti.

    Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) with HF preamplifier, powered from AC (version "U" from AC/DC) net. Dynamic speaker, tube tuning indicator. Wooden cabinet, glass scale. Different tubes were used through the production depend on the stock.