Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Iron Rex I

Rok výroby/ Production: 1937/38

Elektronky/ Tubes:

  • Rex I: AK2, AF3, AB2, AL4, AZ1
  • Rex I U: CK1, CF3, CBC1, CL4, CY1, C4 (C6)
  • Rex I B: KK2, KF3, KB2, KF4, KL4

  • Popis: Sedmiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě (Rex U i ze stejnosměrné sítě, Rex B z baterií). Dynamický reproduktor, elektromagnetický indikátor vyladění. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

    Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net (Rex I U from AC/DC net, Rex I B from batteries). Dynamic excite speaker, electromagnetic tuning indicator. Wooden cabinet, glass scale.