Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Ideal Radio S466 (ST) Senior Super


Rok výroby/ Production: 1936/37

Elektronky/ Tubes: ACH1, AH1, ABC1, AL4, AZ1


Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, elektromagnetický indikátor vyladění. Dřevěná skříň (u typu 466ST stojanového provedení), skleněná stupnice s matnicí z mléčného skla.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excited speaker, electromagnetic tuning indicator. Wooden cabinet (466ST console cabinet), glass scale.