Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Ideal Radio S576 Senátor Super


Rok výroby/ Production: 1936/37

Rozměry/ Size: 480 x 415 x 296 mm

Elektronky/ Tubes:

  • S576: AH1, AC2, AH1, AB2, AF7, AL4, AZ1
  • S576U: CK1, CH1, CB2, CF7, CL4, CY1, EUXII (EUXX)

  • Popis: Devítiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé (provedení S576U i ze stejnosměrné) sítě. Dynamický buzený reproduktor, elektromagnetický indikátor vyladění. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

    Description: 9 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC (S576U also from DC) net. Dynamic excite speaker, electromagnetic tuning indicator. Wooden cabinet, glass scale.