Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Ideal Radio S668M Troubadour

Rok výroby/ Production: 1938/39

Elektronky/ Tubes: EK2, EF11, EB11, EFM11, AL4, AZ1

Rozměry/ Size: 531 x 310 x 270 mm


Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s motorovým laděním a napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, elektronkový indikátor vyladění (magické oko), obousměrný střídavý motorek s vysouvací spojkou pro pohon ladicího knoflíku, ovládaný otočným přepínačem s aretovanou střední polohou. Tiché ladění zkratováním řídicí mřížky koncové elektronky ovládané axiálním posuvem rotoru při motorovém ladění. Dřevěná skříň, bakelitový rámeček s kovovými lištami, skleněná stupnice s matnicí z mléčného skla.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excited speaker, tube tuning indicator, motor powered tuning, quiet tuning. Wooden cabinet, glass scale, bakelite frame with metal lines.