Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Ideal Radio S986 Super Rex

Rok výroby/ Production: 1937/38

Elektronky/ Tubes: 3x AH1, 3x AC2, AB2, 2x AD1, RGN2004


Popis: Osmiobvodový superhet (KV1, KV2, SV, DV) s vf předzesilovačem a napájením ze střídavé sítě. Dva dynamické buzené reproduktory, neonový indikátor vyladění. Dřevěná skříň, otočná celuloidová válcová stupnice krytá sklem.

Poznámka (Baudyš): Při místním příjmu je ladění přímé, oscilátor ani mf. elektronka nepracují (přepojí se spinači a - d).

Description: 8 circuit superheterodyne (SW1, SW2, MW, LW) with HF preamplifier, powered from AC net. 2 dynamic excited speakers, neon tuning indicator. Wooden cabinet, rotate celluloid scale covered by glass.