Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Jiskra S41

Rok výroby/ Production: 1940/41 (Výrobní družstvo strojníků a nástrojařů, Pardubice)

Elektronky/ Tubes: ECH3, EF9, EBL1, EM4, AZ1


Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, elektronkový indikátor vyladění, odlaďovače silných čs. vysílačů na vstupu. Dřevěná skříň.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excited speaker, tube tuning indicator. Wooden cabinet.