Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Telegrafia "Liberátor" C420

Rok výroby/Production: 1945/46

Elektronky/Tubes: ECH21, 2x EF22, EBL1 (EBL21), EM11, AZ11

Popis: Šestiobvodový (2x KV, SV, DV) superhet s napájením ze střídavé sítě. Plynulá regulace tónové clony spojená s řízením šířky pásma, fyziologická regulace hlasitosti, vypínač tónové clony, elektronkový indikátor vyladění. Kruhový reproduktor 180 mm. Dřevěná skříň, skleněná stupnice, bakelitové knoflíky. Přijímač byl vyvinut v roce 1941, ale do výroby se dostal až po válce.

Description: Receiver with 6 circuits AM (2x SW, MW, LW). Tube tuning indicator, physiological volume control. Speaker 180 mm. Wooden cabinet, glass scale, bakelite knobs. Receiver was developed in 1941, but factory production was started after 2. World War.