Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Markofon M741

Rok výroby/ Production: 1940/41

Elektronky/ Tubes:

  • M741: ECH3, EF9, EFM1, EBL1, AZ1
  • M741U: ECH3, EF9, EFM1, CBL1, CY1, C1 (C2)
  • Rozměry/ Size: 495 x 355 x 240 mm


    Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé (M741U i stejnosměrné) sítě. Dynamický buzený reproduktor, elektronkový indikátor vyladění (magické oko), spořič proudu. Dřevěná skříň, skleněná stupnice, mikrometrický kotouček pro jemné ladění.

    Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net (741U from AC/DC net). Dynamic excite speaker, tube tuning indicator, power spare switch. Wooden cabinet, glass scale.