Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Memoton (Hrdlička a spol.)


Rok výroby/ Production: 1954/56

Elektronky/ Tubes: EF40,ECC40, 6L31, 6AQ5, 6Z31, EM11

Popis: Stolní magnetofon pro domácí použití, vyráběný soukromou firmou Jan Hrdlička, Praha, Rybná 13, napájený ze střídavé sítě 120 - 220V/50Hz. Dvoustopý, rychlost posuvu pásku 19 cm/s, mazací a univerzální hlava, cívky o průměru 18 cm. Motor s oběžným rotorem, jehož hřídel slouží zároveň jako tónová hřídel, elektromagnetické ovládání všech funkcí pomocí otočných přepínačů, neblokovaný přepínač záznam/reprodukce, unašeče s elektromagnetickými i třecími spojkami. Dřevěná skříň krytá koženkou s odklopným víkem. Přístroj byl seřízen pro černý pásek Supraphon "L".

Description: 2 tracks, 1 speed tape recorder (19 cm/s), powered from AC net 120-220V/50Hz. 2 heads. Wooden cabinet covered by plastic skin, removing upper cover. Produced by Memoton, Hrdlicka and Co., private factory.