Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Mikrofona MK304 Primavera, Trix Popular

Rok výroby/ Production: 1935/36

Elektronky/ Tubes: AF7, AC2, AL1, AZ1

Rozměry/ Size: 472 x 280 x 210 mm


Popis: Jednoobvodový přímozesilující přijímač (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem. Dřevěná skříň se soklem, skleněná stupnice, bakelitové ozdobné rámečky. Přijímač Trix Popular se jen mírně lišil od přijímače MK304 Primavera, některé provedení obsahovalo i šasi MK206.

Description: 1 circuit linear receiver (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker. Wooden cabinet, glass scale, bakelite frames.